maanantai 25. kesäkuuta 2012

Yle verottaa

Yle-vero voimaan 2013 alussa
Verohallinnon tiedote, 21.6.2012

Televisiolupamaksun korvaava Yle-vero tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Maksimissaan 140 euron suuruinen Yle-vero ei aiheuta toimenpiteitä, koska se sisältyy automaattisesti ennakkoperintään. Televisiolupamaksu maksetaan normaalisti vuoden 2012 loppuun saakka.

Uusi Yle-vero perustuu tuloihin toisin kuin aiempi tasasuuruinen televisiomaksu. Esimerkiksi pienituloisimmat, joiden vuositulot jäävät alle 7 353 euron, eivät maksa Yle-veroa lainkaan.

Yle-vero näkyy ensi vuoden alusta lähtien verokortin ennakonpidätysprosentissa tai ennakonkantona maksuun pantavassa summassa esimerkiksi yritystuloa tai maataloustuloa saavien osalta. Yle-veron maksamiseen ei vaikuta se, omistaako henkilö television tai käyttääkö hän muutoin yleisradion palveluja vai ei.

Yle-veron maksavat kaikki, jotka ovat viimeistään kalenterivuoden aikana täyttäneet 18 vuotta. Yle-veron suuruus on 0,68 prosenttia tulojen yhteismäärästä, mutta enintään 140 euroa. Alle 50 euron määrää ei tarvitse maksaa.

Kuolinpesä maksaa Yle-veroa vain kuolinvuodelta. Perusteena ovat tällöin vainajan ja kuolinpesän yhteenlasketut tulot.

Yritysten Yle-vero määräytyy verotettavan tulon mukaan. Veron määrä on 140 euroa, jos verotettava tulo ylittää 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa.

Ahvenanmaan maakunnassa asuvia Yle-vero ei koske. Myös valtio ja sen laitokset, kunnat, seurakunnat, uskonnolliset yhteisöt ja asunto-osakeyhtiöt on vapautettu Yle-verosta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti